We zijn nu ook gevestigd in Hellevoetsluis.

Patient info

Folders van de ONT

folder2_kunstgebit_2020
folder3_implantaten_2020
folder4_immediaat_2020-2
folder5_klachtenregeling_2020
folder6_vergoeding_2020
algemene_voorwaarden_20290419
klachtenregelement_2018

Verklaring Medical Device Regulations (MDR)

Kunstgebitten Rijnmond te Hoogvliet gevestigd aan de Lengweg 80,

Verklaart hierbij in geval sprake is van het vervaardigen van hulpmiddel onder toepassing van artikel 5 lid 5 van de MDR:

  • Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar patiënten
  • Te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten niet helemaal wordt voldaan, daar een met redenen omklede verklaring voor hebben